Etkinlik Tarihi :
Etkinliğin Yeri :
Sunum Başlığı : Disiplinlerarası Afet Bilinçlendirme Eğitimi
Konuşmacının Adı Soyadı : Ersin KARADEMİR
Katılımcı Sayısı :

Etkinlik Hakkında